Zásady ochrany osobních údajů

 1. Vyplněním formuláře, zaškrtnutím ikony „Souhlasím se zpracováním osobních údajů“ a potvrzením ikony „Odeslat“ sděluje klient své osobní údaje Eumedica s.r.o. a zároveň souhlasí s jejich zpracováním uvedenou osobou práva, a to za účelem řádného poskytnutí služeb on-line rezervačního systému, a to v rozsahu jméno, příjmení, telefon, emailová adresa, případně rok narození, léky, informace o zdravotním stavu, které vyplývají z vyplněného rezervačního formuláře. Identifikace klienta probíhá v rámci on-line rezervačního systému tak, aby Eumedica s.r.o. mohl zajistit služby on-line rezervačního systému v potřebném rozsahu a kvalitě. Osobní údaje budou Eumedica s.r.o. zpracovávány ve smyslu ustanovení § 4 písm. e) zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů za účelem poskytování služeb on-line rezervačního systému.


 2. Eumedica s.r.o. je povinna zpracovávat či jinak nakládat s osobními údaji klienta v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a v souladu s těmito podmínkami, dodržovat všechna kontrolní a bezpečnostní opatření za účelem ochrany osobních údajů. Eumedica s.r.o.  zajistí technické a organizační zabezpečení ochrany osobních údajů, zejména přijme veškerá opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, jinému neoprávněnému zpracování, jakož i jejich jinému zneužití. Mezi taková opatření patří zejména přesné stanovení pravidel pro práci s on-line rezervačním systémem, nakládání s dokumenty obsahujícími osobní údaje pouze určenými pracovníky, dále povinnost mlčenlivosti osob zabývajících se zpracováním osobních údajů za účelem poskytování služeb on-line rezervačního systému.

  Znění platné od 1. 6. 2024

Zásady ochrany osobních údajů
Poslední aktualizace: 10. července 2024
Platné od: 10. července 2024

Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují zásady EUMEDICA s.r.o., Neužilní 321, Paskov, Česká republika 73921, Czechia, email: info@eumedica.cz, telefon: +420723448628 ohledně shromažďování, používání a zveřejňování vašich informací, které shromažďujeme, když používáte naše webové stránky ( https://www.eumedica.cz ). (dále jen „Služba“). Přístupem nebo používáním Služby souhlasíte se shromažďováním, používáním a zveřejňováním vašich informací v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Pokud s tímto nesouhlasíte, prosím, nepřistupujte k Službě ani ji nepoužívejte.

Tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme kdykoliv změnit bez předchozího upozornění a zveřejníme revidované zásady ochrany osobních údajů na Službě. Revidované zásady budou účinné 180 dní od zveřejnění revidovaných zásad na Službě a vaše další přístup nebo používání Služby po této době bude znamenat váš souhlas s revidovanými zásadami ochrany osobních údajů. Proto doporučujeme, abyste pravidelně tuto stránku kontrolovali.

 1. Jak sdílíme vaše informace:

  Vaše osobní údaje nepředáme žádné třetí straně bez vašeho souhlasu, kromě omezených situací, jak je popsáno níže:

  1. Shromažďování a zpracování dat

  Požadujeme, aby tyto třetí strany používaly osobní údaje, které jim předáváme, pouze za účelem, pro který byly předány a aby je neuchovávaly déle, než je nezbytné k naplnění daného účelu.

  Vaše osobní údaje můžeme také zveřejnit za následujících okolností: (1) abychom vyhověli platnému zákonu, předpisu, soudnímu příkazu nebo jinému právnímu procesu; (2) k prosazení vašich dohod s námi, včetně těchto zásad ochrany osobních údajů; nebo (3) k reakci na tvrzení, že vaše používání Služby porušuje práva třetích stran. Pokud bude Služba nebo naše společnost sloučena nebo získána jinou společností, vaše informace budou jedním z převáděných aktiv novému vlastníkovi.

 2. Vaše práva:

  V závislosti na platných zákonech můžete mít právo na přístup k vašim osobním údajům, jejich opravu nebo vymazání, získání kopie vašich osobních údajů, omezení nebo námitku proti aktivnímu zpracování vašich údajů, požádat nás o přenos vašich osobních údajů k jiné entitě, odvolat jakýkoli souhlas, který jste nám poskytli ke zpracování vašich údajů, právo podat stížnost u státního orgánu a další práva dle platných zákonů. Chcete-li tato práva uplatnit, můžete nás kontaktovat na info@eumedica.cz. Na vaši žádost odpovíme v souladu s platnými zákony.

  Upozorňujeme, že pokud nám nedovolíte shromažďovat nebo zpracovávat požadované osobní údaje nebo odvoláte souhlas se zpracováním pro požadované účely, možná nebudete moci přistupovat k nebo používat služby, pro které byly vaše informace požadovány.

 3. Cookies atd.

  Pro více informací o tom, jak je používáme a jaké jsou vaše možnosti ohledně těchto sledovacích technologií, prosím navštivte naše Zásady používání cookies.

 4. Bezpečnost:

  Bezpečnost vašich informací je pro nás důležitá a použijeme přiměřená bezpečnostní opatření, abychom zabránili ztrátě, zneužití nebo neoprávněné změně vašich informací pod naší kontrolou. Vzhledem k inherentním rizikům však nemůžeme zaručit absolutní bezpečnost, a proto nemůžeme zajistit nebo zaručit bezpečnost jakýchkoli informací, které nám předáte, a činíte tak na vlastní riziko.

 5. Stížnosti / Úředník pro ochranu údajů:

  Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy ohledně zpracování vašich informací, které máme k dispozici, můžete kontaktovat našeho úředníka pro ochranu údajů na EUMEDICA s.r.o., Neužilní 321, Paskov, email: info@eumedica.cz. Vaše obavy vyřešíme v souladu s platnými zákony.

Zásady ochrany osobních údajů vygenerovány pomocí CookieYes.

Chcete se objednat?

Následující pracovní den budete kontaktováni pro domluvení nejbližšího volného termínu.